Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regeling aanpassing bedragen exploitatie 2012 en vaststelling bedragen 2013 VO

Regeling aanpassing bedragen exploitatie 2012 en vaststelling bedragen 2013 VO

Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2013 gepubliceerd.

De Regeling voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs betreft het volgende:
- de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2012 in verband met de eenmalige compensatie 2012 en de prijsbijstelling 2012.
- de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2013 in verband met de doorwerking van de prijsbijstelling 2012.

De minister geeft in de toelichting aan dat de bedragen van de Regeling aanpassing 2011 en bekostiging van de exploitatiekosten voor het gehele kalenderjaar 2012 zijn gewijzigd. Het betreft een aanpassing van diverse bedragen als gevolg van een eenmalige compensatie voor 2012 en de prijsbijstelling 2012. Daarnaast regelt deze regeling ook de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2013. De scholen hoeven geen aanvraag in te dienen voor de aanpassing van de bekostigingsbedragen in 2012 en de bekostiging vanaf 2013.

Medio 2012 is besloten om de scholen in het voortgezet onderwijs eenmalig een compensatie van 33,1 miljoen euro te bieden voor in het verleden niet of gedeeltelijk uitkeren van de prijscompensatie. Daarnaast is recent door het kabinet besloten om voor 2012 een prijsbijstelling van 24,6 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit betekent dat alle bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2012 worden aangepast. Deze middelen van in totaal 57,7 miljoen euro worden in 2012 via de exploitatiekosten aan alle scholen beschikbaar gesteld.
Met ingang van 1 januari 2013 worden de bedragen voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal vastgesteld. De prijsbijstelling van 2012 werkt ook door naar 2013 (€ 24,6 mln.) en is hierin verwerkt. Dat geldt uiteraard niet voor de eenmalige compensatie die in 2012 wordt uitgekeerd. Dat betekent een verhoging van de bedragen zoals die voor 2012 in Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 zijn gepubliceerd.

Voor wat betreft het lesmateriaal is het van belang te weten dat het bedrag per leerling voor het schooljaar 2014 - 2015 in 2014 zal worden verlaagd naar ongeveer 297 euro per leerling. Het berekende bedrag voor lesmateriaal wordt in de maand juni 2014 aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school of scholengemeenschap betaalbaar gesteld. Dit is het gevolg van de in het Regeerakkoord voor het kalenderjaar 2014 opgenomen efficiencykorting van 30 miljoen euro op het lesmateriaal. In de eerstvolgende regeling (medio september 2013) zal het definitieve bedrag lesmateriaal per leerling worden gepubliceerd.

De complete regeling is te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 oktober 2012
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Tijdens de zomervakantie is de helpdesk gesloten vanaf 26 juli t/m 10 augustus.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)