Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 gepubliceerd

Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 gepubliceerd

Op 4 september 2019 heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 gepubliceerd.

Jaarlijks moet het bevoegd gezag van een school (bij het primair onderwijs inclusief de samenwerkingsverbanden) de jaarstukken indienen om de ontvangen bekostiging en subsidies te verantwoorden. Hiervoor wordt jaarlijks een accountantsprotocol opgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen voor de instellingsaccountants. Het bevoegd gezag moet naast het jaarverslag met de controleverklaring en een assurance-rapport over de bekostigingsgegevens – voor zover deze is afgegeven – ook een rapport van bevindingen inzenden.

Over de inhoud van het accountantsprotocol heeft gedurende de eerste helft van het kalenderjaar 2019 afstemming plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de betrokken partijen.

De regeling heeft betrekking op het kalenderjaar 2019 en werkt daarom terug tot en met 1 januari 2019, omdat in het accountantsprotocol ook rekening moet worden gehouden met de nieuwe voorschriften en wet- en regelgeving die gedurende het jaar worden gepubliceerd en die betrekking hebben op het kalenderjaar 2019.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 september 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders