Home » Artikelen » Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 bekend

Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 bekend

Minister Van Engelshoven heeft op 30 januari de Regeling onderwijsaccountsprotocol OCW 2018 bekendgemaakt. Deze regeling heeft betrekking op het kalenderjaar 2018.

Vanaf 2016 wordt het accountantsprotocol in juli beschikbaar gesteld op de website van de Inspectie van het Onderwijs en vervolgens in september als bijlage bij de ministeriële regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat een aantal onderwerpen in het protocol nog verder uitgewerkt moest worden of nog niet beschikbaar was, is besloten de publicatie in september 2018 door te schuiven naar januari 2019. Om de betrokken partijen op de hoogte te brengen van de eerste (voorlopige) versie is op 11 juli 2018 al wel het accountantsprotocol als voorlichtingspublicatie verschenen op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Jaarlijks moeten de scholen in alle onderwijssectoren het jaarverslag indienen om de ontvangen bekostiging en subsidies te verantwoorden. Hiervoor wordt jaarlijks een accountantsprotocol opgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen voor de instellingsaccountants. De scholen/instellingen moeten naast het jaarverslag met de controleverklaring en een assurance-rapport over de bekostigingsgegevens – voor zover deze is afgegeven – ook het verslag van bevindingen inzenden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 januari 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)