Home » Artikelen » Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 verlengd

Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 verlengd

Minister Slob heeft de ‘Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 in verband met het verlengen van de regeling en vaststelling van het subsidieplafond 2018, alsmede aanpassing van de hoogte van het subsidiebedrag per leerling’ gepubliceerd. Door deze wijziging krijgen middelbare scholen ook in 2018 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van lente- en zomerscholen.

Uitvoerende scholen kunnen zich in 2018 aanmelden door uiterlijk 9 maart 2018 een door alle deelnemende scholen ondertekende aanvraag in te dienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Voor de subsidieaanvraag is een speciaal aanvraagformulier beschikbaar via de website van DUS-I (www.dus-i.nl). De aanvraag dient een prognose te bevatten van het aantal leerlingen van de deelnemende scholen dat in 2018 aan de lente- en/of de zomerschool zal deelnemen.

Op de website www.zomerscholenvo.nl is een nadere toelichting te vinden over de uitvoering van de regeling, en wat ten behoeve hiervan van de subsidieaanvrager wordt verwacht. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 januari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)