Home » Artikelen » Regeling jaarverslaglegging onderwijs gewijzigd

Regeling jaarverslaglegging onderwijs gewijzigd

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 12 april 2019 de wijziging van de Regeling jaarverslaglegging onderwijs (RJO) bekendgemaakt.

De wijziging heeft betrekking op:

  • de toevoeging van een begripsbepaling voor 'doordecentralisatie';
  • een technische verbetering van een verwijzing naar de Wet normering topinkomens;
  • een verduidelijking ten aanzien de verplichting om een verslag van de interne toezichthouder toe te voegen aan het bestuursverslag;
  • een verduidelijking inzake de wijze van verantwoorden in een geconsolideerde jaarrekening;
  • een wijziging inzake de Voorziening Groot Onderhoud;
  • de toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag en een aanpassing inzake eenduidige aanlevering van leerling- en studentengegevens uit de continuïteitsparagraaf.

De wijziging is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2018.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021