Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regeling jaarverslaglegging onderwijs gewijzigd

Regeling jaarverslaglegging onderwijs gewijzigd

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 12 april 2019 de wijziging van de Regeling jaarverslaglegging onderwijs (RJO) bekendgemaakt.

De wijziging heeft betrekking op:

  • de toevoeging van een begripsbepaling voor 'doordecentralisatie';
  • een technische verbetering van een verwijzing naar de Wet normering topinkomens;
  • een verduidelijking ten aanzien de verplichting om een verslag van de interne toezichthouder toe te voegen aan het bestuursverslag;
  • een verduidelijking inzake de wijze van verantwoorden in een geconsolideerde jaarrekening;
  • een wijziging inzake de Voorziening Groot Onderhoud;
  • de toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag en een aanpassing inzake eenduidige aanlevering van leerling- en studentengegevens uit de continuïteitsparagraaf.

De wijziging is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2018.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)