Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Rechtspositiebesluit WPO/WEC per 1 augustus 2015 ingetrokken

Rechtspositiebesluit WPO/WEC per 1 augustus 2015 ingetrokken

De grondslag van het bestaansrecht van de commissies van beroep in het bijzonder onderwijs is weggevallen door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Op 1 augustus 2006 is het grootste gedeelte van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC overgenomen in het Kaderbesluit PO en de CAO PO. Hierdoor bleven alleen de artikelen 1 en 236 tot en met 252a en 297 nog bestaan. Deze artikelen hadden betrekking op de commissies van beroep als bedoeld in de WPO en WEC.
Op 1 januari 2014 is door de decentralisatie van bevoegdheden naar de sociale partners ook het Kaderbesluit PO komen te vervallen.
Door de inwerkintreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn per 1 juli 2015 de wettelijke bepalingen uit de onderwijswetten geschrapt. Er is een overgangsregeling getroffen voor beroepszaken die vóór 1 juli 2015 bij een Commissie van Beroep is aangegaan.

Gepubliceerd op: 25 augustus 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)