Home » Artikelen » Rechtbank verwerpt fusie-afwijzing Dekker

Rechtbank verwerpt fusie-afwijzing Dekker

Een geplande fusie tussen twee schoolbesturen in Noord-Nederland is ten onrechte afgewezen door staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Dat heeft de rechtbank van Leeuwarden onlangs bepaald.

De staatssecretaris wees de fusie tussen de Stichting voor Christelijk Basisonderwijs Dongeradeel en de Vereniging voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs De Twine af, omdat er dan een te groot marktaandeel zou ontstaan voor het nieuwe schoolbestuur. Het marktaandeel van meer dan 50 procent zou een ‘significante belemmering van de variatie in het onderwijsaanbod’ betekenen volgens Dekker. De twee schoolbesturen uit Dokkum waren van mening dat het onderwijsaanbod in de praktijk door de fusie niet verandert.
De rechtbank oordeelde dat de kwantitatieve 50 procentnorm in strijd is met de kwalitatieve norm in de Wet op het Primair Onderwijs en daarom niet mag worden toegepast. Staatssecretaris Dekker moet nu een nieuw besluit over de voorgenomen fusie nemen, maar mag deze toets niet meer invullen met een cijfermatige toetsing. Ook zal het ministerie van OCW zich opnieuw moeten buigen over de beleidsregel van deze fusietoets waarin nog steeds de 50 procentnorm als criterium is opgenomen. Deze beleidsregel zou iets worden versoepeld, maar de kwantitatieve norm zou daarin nog steeds terugkomen. Het is mogelijk dat Dekker hoger beroep aantekent tegen de uitspraak van de rechtbank, omdat dit vergaande gevolgen heeft voor de huidige systematiek van de fusietoets.
 

Gepubliceerd op: 23 april 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)