Home » Artikelen » Reageren op toezichtkader samenwerkingsverbanden

Reageren op toezichtkader samenwerkingsverbanden

Tot 26 april aanstaande kunnen schoolbesturen, schoolleiders, samenwerkingsverbanden, leraren, ouders, medezeggenschapsorganen, gemeenten, jeugdzorginstellingen en overige geïnteresseerden nog reageren op het concepttoezichtkader voor de samenwerkingsverbanden van de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie streeft naar een open benadering van de ontwikkeling van het toezicht, met behoud van haar positie als toezichthouder. Met de consultatie wil zij de kwaliteit van het toezicht op de samenwerkingsverbanden verhogen en het draagvlak voor het toezicht vergroten.
De inspectie zal toezicht gaan houden op de kwaliteit van de uitoefening van de taken van het samenwerkingsverband. Hiervoor is een integraal toezichtkader ontwikkeld. Daarin staat beschreven hoe toezicht wordt gehouden op de onderwijskwaliteit, de financiën en de naleving van wet- en regelgeving. Er staat ook in welke aspecten en indicatoren beoordeeld worden.

Kijk voor het concepttoezichtkader en de reactiemogelijkheid op www.internetconsultatie.nl/toezichtswv

Gepubliceerd op: 9 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders