Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Reactie op voorgenomen beleid OCW betreft Herijking Leerlingenzorg

Reactie op voorgenomen beleid OCW betreft Herijking Leerlingenzorg

De Minister van OCW heeft een beleidsbrief en een uitwerkingsagenda naar de Kamer gestuurd met haar beleid over de Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs (ook wel aangeduid als Herijking Leerlingenzorg). Na een rondetafelgesprek met alle betrokken organisaties, zal de Tweede Kamer in een algemeen overleg in de Vaste Kamercommissie OCW haar visie geven op dit voorgenomen beleid.Door de gezamenlijke onderwijsorganisaties is een reactieverzonden aan de leden van de Kamercommissie. De AVS heeft aanvullend op die brief nog enkele specifieke accenten onder de aandacht gebracht van de kamerleden.

Gepubliceerd op: 2 december 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)