Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Reactie minister op voorstel integratieklassen VO

Reactie minister op voorstel integratieklassen VO

De minister van OCW heeft gereageerd op een vraag van de heer Elias (VVD) over de zogeheten integratieklassen van leerlingen met een verstandelijke beperking in het regulier voortgezet onderwijs.
Om een integratieklas mogelijk te maken moet middels een experimenteerbeschikking afgeweken worden van de vigerende wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs. Daarin wordt namelijk gesteld dat een leerling pas kan worden toegelaten tot het voortgezet onderwijs als die leerling geacht wordt het niveau van één van de onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs te halen. De leerlingen waarom het gaat voldoen niet aan deze eis, omdat zij zeer moeilijk lerend zijn.
 
Momenteel loopt één experiment waarvoor door de minister een beschikking is afgegeven.
 
In haar brief geeft de minister aan, dat het structureel maken van dergelijke experimenten niet haar voorkeur heeft, omdat zij dan de Wet op het Voortgezet Onderwijs en het Inrichtingsbesluit zou moeten wijzigen.
Verder acht zij in het nieuwe systeem van passend onderwijs andere oplossingen mogelijk.
Als mogelijkheid noemt zij het omarmen van het uitgangspunt van de integratieklassen door samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 augustus 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)