Home » Artikelen » Reactie deelnemers

Reactie deelnemers

Auteur: Winnie Lafeber

Een schoolleider uit Warmenhuizen:
Ik vond dat de dag goed in elkaar zat. Ik heb veel tips opgedaan. Uit de ochtendsessie met De Roos en het verhaal van Peter de Vries heb ik het meeste gehaald. De Roos zette knap uiteen hoe ze resultaten hadden bereikt. Hun aanpak wil ik deels toepassen op onze school, om duidelijker te vertellen wat we verwachten van ouders. Zij voeren zelfs een oudercontract in (o.a. over huiswerkbegeleiding, aanwezigheid op ouderavonden en netjes wassen en eten voor schooltijd). Ik vraag me af of ik zo ver zou gaan, zoiets moet wel teambreed gedragen worden. De lezing van Peter de Vries was zeer amusant en zinvol. Ik heb serieus aantekeningen gemaakt en wil met bepaalde ideeën aan de slag. Ik wil bijvoorbeeld de ouderinformatieavonden afschaffen en me richten op kennismakingsgesprekken. Daar heb je het hele jaar profijt van!
Wat ik hier heb gehoord, neem ik mee naar onze MR-vergaderingen, waar ouderbetrokkenheid al een vast agendapunt is. Ook zit ik in een procesteam over dit onderwerp met een aantal directeuren van mijn Stichting, die ik een handreiking wil geven om een stap verder te gaan. Ouders zijn zeker een ‘verborgen kapitaal’, een bron waar je veel aan hebt. Ik zie toegevoegde waarde in bijvoorbeeld het geven van workshops of praktische ouderhulp. Didactisch gezien, mag van mij de rol nog sterker worden. Ouders met kennis van een bepaald onderwerp kunnen bijvoorbeeld een les verzorgen, samen met de leerkracht. De afsluiting van T. Martinus vond ik een ludieke en verfrissende samenvatting van de dag.”
 
Een moeder en juf:
“Ik volgde de lunchsessie over de glanstechniek, van Marja Klaver. Dat is een techniek over hoe je via vijf stappen op een goede manier ouderbetrokkenheid stimuleert. (www.glans-techniek.nl/glans-techniek) Ik vond het een heel praktische workshop, dat dichtbij mijn eigen beleveniswereld staat. Het ging ook over het omgekeerde 10-minuten gesprek, waarbij de ouder over het kind vertelt en de leerkracht luistert. Het is belangrijk als ouder een goede relatie met de leerkracht te hebben. De school bereikt dit door al in de eerste week kennismakingsgesprekken te houden. Je moet beginnen als er rust heerst en er nog geen problemen zijn. Zo kun je afstemmen of je op dezelfde lijn zit. Het is ook fijn als een leerkracht de deskundigheid van de ouder meeneemt.
De lezing van Betsy Landers was inspirerend, hoewel ik haar antwoorden op vragen uit het publiek soms niet zo concreet vond. Zij geeft ouders tools om hun kind te helpen, bijvoorbeeld het geven van workshops. Bij ouders is er veel expertise aanwezig, die vaak niet aangeboord wordt. Verder benadrukte zij het belang van een duidelijk beleid van de school met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Waar ligt de grens, waar je als ouder over mag meepraten of meebeslissen?  Ik miste een beetje de rol van het kind. Daar kwam op het einde nog wel een vraag over. Ik denk dat het kind niet wil dat ik als ouder me overal mee bemoei. Een kind is ook een autonoom individu!”
 
Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid 2013 - presentatie Betsy Landers.pdf(1.23 MB)
 
 
Een groepje ouders en twee maatschappelijk werksters bij een clusterschool, die na afloop discussieert met elkaar:
 
 “Het is wel een vol programma, met veel informatie. Nu, tijdens afsluitende borrel, hebben we even tijd om te sparren. Wij hebben geen klassenouder. Ik vind dat buddie-idee van ouders wel aardig. Daarmee bereik je meer en andere ouders. Van een andere ouder neem je eerder iets aan. Ik vond het wel goed dat Peter de Vries vertelde dat scholen over de vrijblijvendheid heen moeten stappen. Dat je je als schoolleider of leerkracht durft uit te spreken en duidelijkheid creëert. Bijvoorbeeld: als u uw verantwoordelijkheid niet pakt, dan kunt u beter voor een andere school kiezen. De verantwoordelijkheid stopt niet bij de schooldeur.”
 
Presentatie Peter de Vries
 
De dames volgden de ochtendsessie over ouderbetrokkenheid 3.0 (CPS):
“Ouderbetrokkenheid 3.0 begint bij het je welkom voelen op de school. Bij ons krijgen alle ouders ook een hand van de leerkrachten. Het is goed om te kijken hoe je school overkomt, hoe welkom je bent. Je kan ook sommige informatie op de mail zetten in plaats van een informatieavond organiseren. Ook kwam aan bod hoe je ouders zo ver krijgt dat ze hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Soms voelen ouders zich niet capabel genoeg, is er een taalbarrière. Het kan ook zijn dat dit een aanname is, dus ga dan toetsen wat de reden is.”
 
In de middag volgden ze de lunchsessie van Fontys over ouderroutines (www.succesmetouders.nl):
“In deze sessie ging het over ouderroutines en soorten partnerschap/participatie: ouderparticipatie, educatief partnerschap en maatschappelijk partnerschap. Het blijkt dat de meeste aanwezigen aan educatief partnerschap doen, zoals het inschakelen van leesmoeders, huiswerkbegeleiding of een tuin- of bosproject. We kregen een boekenlegger met ouderroutines (zie hieronder de definitie), die als een soort graadmeter dienen. Leg je bijvoorbeeld uit waar je mee bezig bent, ben je transparant, zet je extra handen in, maak je gebruik van instellingen in de buurt, laat je ouders over hun beroep vertellen? Het was erg interessant. We hadden nog wel langer hierover willen discussiëren.”
 

Definitie ouderroutine:
Een ouderroutine is een betekenisvolle, herkenbare, terugkerende activiteit die door professionals wordt ingezet met een vooraf bepaalde bedoeling om de ouderbetrokkenheid te vergroten en ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
 

Gepubliceerd op: 23 september 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)