Home » Artikelen » Reactie AVS: regeerakkoord maakt gewekte verwachting niet waar

Reactie AVS: regeerakkoord maakt gewekte verwachting niet waar

Het op woensdag 7 februari 2007 gepresenteerde regeerakkoord van het nieuwe kabinet Balkenende IV maakt voorlopig de verwachtingen over het investeringen in onderwijs niet waar. Weliswaar wordt in de komende vier jaar ruim 1 miljard geïnvesteerd (250 miljoen in 2008, 500 miljoen in 2009 en pas vanaf 2010 structureel 1 miljard) maar deze bedragen blijven ver achter bij de verwachtingen die door de verkiezingsprogramma’s van PvdA, CDA en ChristenUnie gewekt werden.Daar komt bij dat het regeerakkoord weinig concrete maatregelen voorstelt. De grondslag en identiteit van de school worden herbevestigd, de segregatie moet worden bestreden maar een concrete visie ontbreekt, er komt een commissie(!) die moet adviseren over te nemen maatregelen op het terrein van beloningsdifferentiatie, het lerarentekort et cetera. Het WSNS-beleid wordt afgestemd op de mogelijkheden van de school, de indicatiestelling wordt vereenvoudigd en het concept van de brede school wordt gestimuleerd. Uit de stukken blijkt echter nog niet of de vergoeding van de gratis schoolboeken in het VO nog ten koste gaat van de onderwijsinvesteringen. Als dit het geval is dan zijn de feitelijke investeringen fors lager dan de 1 miljard.Al met al is dit een weinig inspirerend regeerakkoord. Omdat het kabinet inzet op een inhoudelijke discussie met het veld over de te nemen maatregelen bestaat er hoop dat een en ander nog gecorrigeerd kan worden.Meer informatie Tekst regeerakkoord 2007

Gepubliceerd op: 7 februari 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020