Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ‘Rare optelsom leidt niet tot benodigde ruimte’
Niet korten maar investeren in onderwijs

‘Rare optelsom leidt niet tot benodigde ruimte’

De Stichting van het Onderwijs doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om de voorgenomen ‘doelmatigheidskorting’ van 183 miljoen ongedaan te maken. Structurele investering blijft nodig om de ambities voor de samenleving en de kenniseconomie waar te maken.

De Stichting van het Onderwijs, het samenwerkingsplatform van alle werkgevers en werknemers in het onderwijs waar de AVS ook deel van uitmaakt, protesteert in een brief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer tegen de plannen om een oud begrotingstekort te verrekenen met de miljoeneninvestering die het kabinet wil doen in het onderwijs. Het Ministerie van OCW denkt dat er geld bespaard kan worden door na te gaan of alle posten op de onderwijsbegroting wel ‘doelmatig’ worden besteed. Met name het primair onderwijs zou doelmatiger kunnen werken en zo 61 miljoen besparen, denkt het Ministerie.

“Maar doelmatiger besteden van middelen betekent niet dat je daarmee per definitie bezuinigt”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Zeker niet als gelijktijdig de reguliere bekostiging achterblijft. De werkdruk is de afgelopen jaren onacceptabel hoog geworden en de salarisontwikkelingen zijn achtergebleven bij de markt. Het is een wonderlijke handelswijze om met de rechterhand te willen investeren en gelijktijdig met de linkerhand een doelmatigheidskorting toe te passen. Een rare optelsom die onder de streep niet leidt tot de benodigde ruimte. Met name in het primair onderwijs waar de investeringen dringend nodig zijn, leidt het opleggen van een korting tot veel onbegrip. Natuurlijk is het de opdracht van de sector om middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten en hier blijvend scherp op te zijn, maar dit kan niet ten koste gaan van broodnodige investeringen.”

In de brief beklemtoont de Stichting dat eventuele vrijwaring van de ene onderwijssector niet ten laste mag komen van de andere onderwijssectoren. De ambities blijven immers onverminderd hoog voor alle onderwijssectoren.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 december 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)