Home » Artikelen » Raad van State keurt 50%-norm fusietoets af

Raad van State keurt 50%-norm fusietoets af

De Raad van State heeft onlangs bevestigd dat de 50%-norm in de fusietoets in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit heeft vergaande consequenties voor de huidige beoordeling van fusies.

De 50%-norm houdt in dat het marktaandeel van fuserende schoolbesturen na fusie in principe niet meer mag zijn dan 50 procent. De Raad van State oordeelt nu dat bij de beoordeling van een fusie een kwantitatief criterium niet de boventoon mag voeren.

Eerder (april 2014) ging Dekker nog in beroep tegen een oordeel dat de Rechtbank Leeuwarden velde, namelijk dat de fusienorm in strijd is met de WPO. De uitspraak van de rechtbank zetten toen de hele fusietoets op losse schroeven. De staatssecretaris keurde de fusie van de scholen uit Dongeradeel en Dokkum uiteindelijk wel goed, maar ging wel in beroep.

De uitspraak heeft ook gevolgen voor de regeling die recentelijk is aangescherpt wat betreft zeer sterk stedelijke gebieden (35%-norm). Omdat deze regeling in strijd is met de uitspraak van de Raad van State, moet deze dus ook worden aangepast.

Gepubliceerd op: 19 februari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)