Home » Artikelen » Quebble
Lunchsessie 12 september door: Wanda Catsman en Ines Graftdijk

Quebble

Auteur: Winnie Lafeber

In deze sessie ontstaat een discussie door ouders over ouders. Actieve ouders, de één lid van een MR de ander in de ouderraad, vragen zich af waarom het zoveel moeite kost ouders te bereiken. Het zijn altijd dezelfde ouders waar je op terugvalt, ouders die niet komen opdagen bij 10-minuten gesprekken et cetera. Wat kun je doen om ouders te bereiken? Via Facebook, twitter of wellicht een app? Ook hier wordt benadrukt dat familiebetrokkenheid (zie lezing Betsy Landers) nodig is en dat de leerprestaties omhoog gaan als ouders meer met hun kind communiceren. Hoe meer ouderbetrokkenheid, hoe minder problemen er ontstaan (de ouder stapt makkelijker op de leerkracht af). Het gaat erom wat het beste is voor het kind. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er minder 10-minuten gesprekken zijn of een leerkracht die thuis komt kijken. Of een omgekeerd oudergesprek, dat wil zeggen dat de ouder mag vertellen wie zijn kind is.

DSC01615_Quebble_0.JPG
 
Wanda Catsman legt de drie soorten communicatie/ouderbetrokkenheid uit. Bij 1.0 is sprake van eenzijdige communicatie vanuit de school. Hoe meer informatie je zendt, hoe minder aantrekkelijk de boodschap is. Bij 2.0 is er wel communicatie vanuit de school naar de ouder en terug, maar is er geen werkelijk contact. Bij 3.0 gaat het om het samen zoeken naar informatie van belang voor het kind, niet tijd- en plaatsafhankelijk. Quebble is een tool die zo’n 3.0 oudercommunicatie mogelijk maakt.
 
Quebble is een website (heen-en-weerschriftje) in combinatie met een app, die op laptop/pc of op een iPhone gebruikt kan worden. Quebble is nog in ontwikkeling en op drie scholen vinden pilots plaats. De deelnemende ouder krijgt een pushbericht, een klein bericht waarin staat wat er in de klas of specifiek met het kind gebeurt. Als ouder bepaal je wie je berichtje mag zien (bijvoorbeeld ook de logopedist of fysiotherapeut). De leerkracht kan een bericht klassikaal naar de groep sturen, naar een paar kinderen of naar één kind. De ouder kan direct reageren met een berichtje. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouder, die zelf het profiel aanmaakt. Wel is het belangrijk dat de school erachter staat. Het voordeel is dat ouders een berichtje kunnen lezen of plaatsen op het moment dat het hen uitkomt. Het contact is laagdrempelig. Het is niet de bedoeling dat deze app/site het fysieke contact overneemt. Integendeel, ouders zullen eerder geneigd zijn naar een leerkracht toe te stappen.

 
De pushberichtjes zijn gratis. Wel is het mogelijk om betaalde modules aan te schraffen. Ook wordt de app doorontwikkeld, zodat er in de toekomst nog andere mogelijkheden zijn op gebied van op groeps- of schoolniveau communiceren. 1 november gaat Quebble live (www.quebble.com)

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 september 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)