Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Publicaties over schooltijden en MR geactualiseerd

Publicaties over schooltijden en MR geactualiseerd

De AVS-publicaties ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ en ‘Goed onderwijs goede MR’ zijn in september geactualiseerd. De herziene versies zijn nu te bestellen via de website van de AVS.

In de (vijfde herziene) uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen, zoals over de verlenging van het experiment flexibiliseren onderwijstijd’, verwerkt.

Goed onderwijs goede MR
Met het van kracht worden van de wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs is een aantal wijzigingen in de Wet Primair Onderwijs en de Wet Medezeggenschap Scholen per 1 januari 2018 van toepassing. Waar relevant zijn deze wijzigingen (o.a. bij instemming- of adviesbevoegdheid) opgenomen in de AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR (zesde herziene uitgave: september 2017).  Hoofdstuk 5 over Beleidsontwikkeling en (G)MR en quickscan 5 zijn uitgebreid met een stuk tekst over de rol van de MR bij fusies in het onderwijs.
Voor wie al beschikt over een eerdere uitgave van de publicatie over MR is een addendum met wijzigingen in te zien via de website van de AVS.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 september 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2016-2017 salaristabellen