Home » Artikelen » Publicaties over schooltijden en MR geactualiseerd

Publicaties over schooltijden en MR geactualiseerd

De AVS-publicaties ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ en ‘Goed onderwijs goede MR’ zijn in september geactualiseerd. De herziene versies zijn nu te bestellen via de website van de AVS.

In de (zevende herziene) uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen, zoals de verwijzingen naar de CAO PO en de veranderingen rondom het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs, verwerkt.

Goed onderwijs goede MR
Met het van kracht worden van de toepassing van het werkverdelingsplan in hoofdstuk 2 van CAO PO 2019 zijn  daar waar relevant de wijzigingen (o.a. bij instemming- of adviesbevoegdheid van de Medezeggenschapsraad) in de AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR (achtste herziene uitgave: september 2019) opgenomen. Ook zijn deze wijzigingen in de quickscans 4 en 5 verwerkt.

Naar andere schooltijden goed onderwijs goede-mr

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 september 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)