Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Pseudonimisering leerlinggegevens
Uiterlijk 16 februari aanmelden voor ECK iD

Pseudonimisering leerlinggegevens

Om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale systemen te beschermen, kunnen schoolbesturen een pseudoniem – een zogenoemd ECK iD - voor leerlingen aanmaken. Besturen worden opgeroepen zich voor 16 februari aan te melden.

Sinds de start van het schooljaar 2018/2019 kunnen scholen in het primair onderwijs gebruikmaken van het ECK iD. ECK staat voor Educatieve ContentKeten. Het ECK iD kan in schooladministraties en in ketenprocessen voor toegang tot digitaal lesmateriaal voor alle leerlingen in het primair onderwijs gebruikt worden.

De noodzaak om leerlingengegevens uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK iD is verankerd in de Wet pseudonimiseren. Deze wet benoemt het ECK iD als dé anonieme sleutel in de gegevensuitwisseling voor het bestellen, leveren en gebruiken van digitaal lesmateriaal. Inmiddels gebruikt de helft van de scholen in het primair onderwijs het ECK iD. Het streven is om alle scholen aan te sluiten.

Kennisnet en de PO-Raad roepen besturen op zich uiterlijk 16 februari aan te melden. Dit met het oog op een succesvolle introductie van het ECK iD. Het ministerie van OCW ondersteunt de oproep.

In het vo en mbo is introductie van het ECK iD voorzien voor schooljaar 2019 - 2020.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 februari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)