Home » Artikelen » Protocollen po aangepast

Protocollen po aangepast

Op basis van nadere adviezen van het RIVM is het po-protocol op een aantal specifieke punten gewijzigd door de sector. Op de website van het RIVM is ook meer informatie te vinden over het testbeleid.
 
De adviezen van het RIVM zijn leidende voor de inhoud van de protocollen po en s(b)o. Die adviezen worden gegeven op basis van de meest actuele (wetenschappelijke) inzichten. Op basis van nadere adviezen en op verzoek van OCW is het PO-protocol op een aantal specifieke punten gewijzigd door de sector. Het gaat dan om de volgende zaken:

  • Het gebruik van desinfecterende handgels door kinderen wordt afgeraden;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet geadviseerd en zijn daarom niet nodig;
  • Het temperaturen van kinderen is niet nodig;

De adviezen van het RIVM zijn leidend en daarom is het protocol op deze punten aangepast.
 
Protocollen vo
Binnenkort worden door de sector opgestelde concept-protocollen voor regulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs verspreid onder scholen, inclusief extra handreikingen voor het beroepsgerichte onderwijs en het praktijkonderwijs. In de protocollen is opgenomen dat voor het regulier voortgezet onderwijs het uitgangspunt van 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft. Ook wordt een stevige vervoersparagraaf opgenomen. Omdat besluitvorming door het kabinet uiterlijk 20 mei volgt, kan het nodig zijn de inhoud van de protocollen daarop nog aan te passen. Na het kabinetsbesluit kan de sector de protocollen vaststellen.’
 
Testbeleid
Het RIVM heeft op haar website nadere informatie beschikbaar gesteld met betrekking tot het testbeleid voor medewerkers in het basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs en de kinderopvang. Zie ook de factsheet met meer informatie over hoe het testen in zijn werk gaat.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 mei 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)