Home » Artikelen » ​Promotiebeurs populair onder leraren

​Promotiebeurs populair onder leraren

Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Op het Lerarencongres op 8 oktober ontvingen 29 talentvolle leraren een promotiebeurs uit handen van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW.

Volgens de bewindslieden van OCW is het een positieve ontwikkeling dat steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject, omdat zij hierdoor niet alleen zelf betere leraren worden, maar ook omdat hun school profiteert van die extra kennis en ervaring. Het brengt volgens de bewindslieden meer theoretische verdieping en reflectie in het onderwijs.

De Promotiebeurs, bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs, is gestart in 2011. Vanwege de toenemende populariteit werd het aantal promotiebeurzen uitgebreid door Bussemaker en Dekker, om zo meer leraren de kans te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

Belangrijk selectiecriterium bij de ingediende promotieonderzoeken is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede komen aan de onderwijspraktijk. Toegelaten leraren worden vier jaar lang maximaal twee dagen per week vrijgesteld om te werken aan hun promotieonderzoek, met behoud van salaris. Scholen ontvangen een rijksbijdrage om de leraar te kunnen vervangen. Leraren die in aanmerking willen komen voor de Promotiebeurs moeten een promotor zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO zorgt voor de beoordeling en selectie van de onderzoeksvoorstellen.

Gepubliceerd op: 22 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)