Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts

Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts

Voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek is het project Versterking Medezeggenschap - waarin ook de AVS participeert - op zoek naar ervaringsdeskundigen in het primair en voortgezet onderwijs (o.a. schoolleiders) die onderscheidend bezig zijn of zijn geweest met een van de volgende thema's: informatievoorziening, personele bezetting van de MR (personeel, ouders, leraren, leerlingen), de professionaliteit van de medezeggenschap en contact met de achterban.

Dit kunnen 'mooie verhalen', worstelingen, gewone verhalen van bijzondere MR’en, (simpele) oplossingen, grote of kleine uitdagingen zijn. De contactpersonen zullen worden geïnterviewd ten behoeve van het onderzoek.

Veld-expert meeting
Daarnaast is het project Versterking Medezeggenschap op zoek naar ervaringsdeskundigen medezeggenschap voor een veld-expert meeting op woensdag 17 juni. Het gaat om veld-experts uit alle geledingen (bevoegd gezag, leerlingen, leraren, ouders) die hun expertise en kennis een middag in willen komen zetten. Hen wordt een aantal agenda thema’s voorgelegd om zo tot analyses en oplossingen te komen die nuttig kunnen zijn voor het veld.

Aanmelden voor het onderzoek en/of de expertmeeting:   
Project Versterking Medezeggenschap
Drs. Wiesje Monster
vmonderzoek@gmail.com
tel. 06-11843882

Gepubliceerd op: 26 mei 2015

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders