Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Project Gezonde werkdruk?! van Vervangingsfonds krijgt vervolg

Project Gezonde werkdruk?! van Vervangingsfonds krijgt vervolg

‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’ is een project van het Vervangingsfonds, in co-creatie met scholen die elke dag te maken hebben met de gevolgen van een hoge werkdruk. In het project wordt onderzocht welke interventies een positieve invloed hebben op de relatie tussen een hoge ervaren werkdruk en een hoog verzuimpercentage. Met als doel de werkdruk en het verzuimpercentage in het primair onderwijs structureel omlaag te brengen. Scholen die willen meedoen, kunnen tot 1 mei 2018 een adviesgesprek met een van de adviseurs van het Vervangingsfonds aanvragen.

De eerste fase van het project liep van 2015 tot 2017. Omdat de resultaten zo ‘bemoedigend’ zijn, komt er een vervolg in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020. Interventies die in de pilot goede resultaten hebben opgeleverd, zoals Management Drives en Oplossingsgericht Verzuimmanagement®, worden in het vervolgproject opnieuw ingezet.

Het vervolgproject start in mei/juni. Per bestuur kunnen maximaal twee scholen deelnemen. Op deze school of scholen moet sprake zijn van een aantoonbare hoge werkdruk. Op alle deelnemende scholen wordt met de Werkdrukscan een nulmeting afgenomen om een duidelijk beeld van de uitgangssituatie te krijgen. Deelname aan dit project kan scholen ook helpen bij het opstellen en uitvoeren van hun plannen voor de besteding van de middelen van het Werkdrukakkoord.

Aan het einde van het project vindt op alle deelnemende scholen een zogenoemde éénmeting plaats om de effecten in beeld te krijgen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 april 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)