Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen geactualiseerd

Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen geactualiseerd

De PO-Raad en de VO-raad hebben hun ‘Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen’ vernieuwd. Po- en vo-scholen kunne dit Programma van Eisen (PvE) gebruiken bij afspraken met hun leveranciers.

De actualisatie was nodig omdat de behoefte aan flexibiliteit toeneemt: leraren willen verschillende leermaterialen (papier met digitaal, uitgeversmateriaal met open leermateriaal et cetera) met elkaar combineren, waarbij ook maatwerk mogelijk is. Daarnaast zijn er nieuwe vraagstukken rond marktwerking en informatiebeveiliging, die meegenomen zijn. Ook is gekeken naar de technische en juridische eisen, zodat scholen zo min mogelijk zorgen hebben over deze kwesties. Ten slotte is er een checklist ontwikkeld waarmee scholen zelf hun leveranciers kunnen aanspreken.

De eerste versie dateert uit 2014. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 december 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)