Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Programma’s van eisen materiële instandhouding 2015 vastgesteld

Programma’s van eisen materiële instandhouding 2015 vastgesteld

Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2015 gepubliceerd.

De regeling is anders van opzet ten opzichte van voorgaande jaren, omdat per 1 januari 2015 de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar school plaatsvindt. Ook de bekostiging van de materiële instandhouding van samenwerkingsverbanden verandert per 1 januari 2015.

Prijsbijstelling
In de regeling wordt aandacht geschonken aan de prijsbijstelling van -0,62 procent. Dit percentage houdt verband met de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2014 en de verwachte prijsontwikkeling in 2015.

Buitenonderhoud
Per 1 januari 2015 wordt het buitenonderhoud overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. De bedragen in de programma’s van eisen zijn verhoogd met in totaal 135 miljoen euro. In het eerste jaar is een bedrag van 23,8 miljoen euro gereserveerd voor een overgangsregeling. In volgende jaren worden de bedragen verder verhoogd totdat het totale budget van 158,8 miljoen euro in de prijzen is verwerkt.

ICT
Om aansluiting bij Vensters PO mogelijk te maken, is een bedrag van 1 miljoen euro ontwikkelsubsidie toegevoegd aan de materiële bekostiging. Het bedrag per leerling  is onder ‘Overige uitgaven’ met  0,64 euro verhoogd. Verder  heeft het ministerie van Financiën een prijsbijstelling van 13 miljoen euro toegekend. Dat leidt tot een verhoging van het bedrag per leerling onder ‘Overige uitgaven’ met 8,31 euro.

Passend onderwijs
Door invoering van Passend onderwijs is een verandering aangebracht in de bekostigingssystematiek voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De materiële bekostiging bestaat met ingang van 1 januari 2015 uit de basisbekostiging en de ondersteuningsbekostiging. De bekostigingsstructuur is gebaseerd op de clusterindeling. De herverdeeleffecten zijn hierin verwerkt.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 oktober 2014
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)