Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Programma’s van Eisen 2012 PO/(V)SO bekend gemaakt

Programma’s van Eisen 2012 PO/(V)SO bekend gemaakt

Minister Van Bijsterveldt heeft de regeling Programma's van eisen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een prijsbijstelling wordt toegepast van 1,99 procent. De publicatie bevat ook de regeling van de bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband, samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur voor het jaar 2012.

Iedere vijf jaar worden de programma's van eisen opnieuw vastgesteld. Met het jaar 2012 begint weer een nieuwe periode. De programma's van eisen vormen de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de materiële instandhouding van scholen in het primair onderwijs. Op dit moment zit de regeling in de zogenoemde ‘voorhangprocedure’. Binnen een termijn van vier weken kunnen Tweede Kamerleden aangeven of zij overleg wensen over de inhoud van de regeling. De regeling treedt in werking op 1 januari 2012, tenzij de Tweede Kamer anders bepaalt.Materiele bekostiging 2012.pdf

Gepubliceerd op: 31 oktober 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)