Home » Artikelen » Programma ‘Onbeperkt meedoen’ zwengelt dialoog aan over inclusiever onderwijs

Programma ‘Onbeperkt meedoen’ zwengelt dialoog aan over inclusiever onderwijs

Het kabinet wil dat mensen met een beperking op alle niveaus betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken, waaronder het onderwijs. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt meedoen’ dat het kabinet onlangs aan de Kamer heeft gestuurd.

In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. Er wordt al veel gedaan om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen, maar zij ervaren dat nog niet altijd. Het kabinet wil op verschillende terreinen betekenisvolle stappen zetten. Zo komt er in de verschillende onderwijssectoren een dialoog met koepels, scholen, leraren, leerlingen en hun ouders over inclusiever onderwijs, het verbeteren van de ondersteuning voor leerlingen en studenten en het wegnemen van drempels in het leren en studeren.
Ook streeft het kabinet naar het ontwikkelen van een richtlijn voor toegankelijk bouwen en verbouwen, zodat voor iedereen die betrokken is in het ontwikkel- en bouwproces duidelijk is wanneer een gebouw goed toegankelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Verder wordt ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid van websites en apps, stemlokalen, bus- en tramhaltes en treinstations.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 juni 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders