Home » Artikelen » Prognose arbeidsmarkt onderwijs tot 2025

Prognose arbeidsmarkt onderwijs tot 2025

CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe ramingen gemaakt voor de onderwijsarbeidsmarkt voor de periode tot en met 2025. Voor het primair onderwijs voorziet CentERdata na 2015 een toename van het aantal vacatures, onder meer het gevolg van een relatief lage instroom in de lerarenopleiding en het gegeven dat veel oudere leerkrachten over enkele jaren met pensioen gaan.

In 2020 wordt in het po een tekort verwacht van ruim 3.000 leerkrachten. Oplopend tot 7.000 a 10.000 in 2025. CentERdata verwacht dat er in de grote steden (en dan vooral in Amsterdam) extreem veel vacatures zullen zijn.
Voor het voortgezet onderwijs worden voornamelijk tijdelijke tekorten voorzien met een maximum rond 2015 en 2016. Dit wordt veroorzaakt door een relatief hoge uitstroom van ouderen in de komende jaren gecombineerd met het feit dat het aantal leerlingen een maximum kent in de genoemde twee jaren. Na 2020 zullen de tekorten naar verwachting weer opgelost zijn. Het rapport gaat naast de macrotekorten ook in op relevante arbeidsmarktstromen, de regionale spreiding van tekorten en welke vakken in het voorgezet onderwijs met tekorten te maken zullen krijgen, zoals de exacte vakken en moderne talen.

Meer informatie: www.centerdata.nl en www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties
 

Gepubliceerd op: 11 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)