Home » Artikelen » Professionele ontwikkeling onderwijsbreed op agenda
Stichting van het Onderwijs stelt doelen

Professionele ontwikkeling onderwijsbreed op agenda

“Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder.” Met die woorden presenteerde de Stichting van het Onderwijs onlangs haar agenda voor professionele ontwikkeling in de onderwijssector voor de periode tussen 2012 en 2017.

Als Nederland zich wil kunnen meten aan de best presterende onderwijsstelsels in de wereld, moet er worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van bevoegde en bekwame onderwijsgevenden, vindt de Stichting van het Onderwijs. Hoe dit volgens de stichting aangepakt dient te worden, is verwoord in de publicatie ‘Professionalisering in de lift. De gezamenlijke agenda’. Doel van deze agenda is duidelijk te krijgen waar de focus voor professionele ontwikkeling op moet liggen en hoe dit via werkafspraken vastgelegd kan worden.

Vier thema’s
Aan de hand van vier thema’s wordt professionalisering in het onderwijs volgens de stichting in beweging gebracht:
-Professionele ruimte voor leerkrachten. Van belang is dat organisaties het onderwijspersoneel betrekken bij beleidskeuzes op het gebied van onderwijs en kwaliteit. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door het opstellen van een professioneel statuut. Organisaties dienen een bijdrage te leveren aan een professionele dialoog tussen werknemer en leidinggevende op school.
-Toerusting van onderwijsgevenden en schoolleiders. Doel is het verhogen van het gemiddelde opleidingsniveau van leerkrachten en borging van de didactische bekwaamheden. In het po, vo en mbo worden er bekwaamheidseisen dan wel onderhoudseisen voor schoolmanagement vastgesteld waar alle schoolleiders en managers aan moeten voldoen.
-Bekwaamheidsonderhoud en het versterken van de lerarenberoepsgroep. Professionele ontwikkeling moet volgens de stichting een actief onderdeel zijn van het personeelsbeleid. Zo zijn de bekwaamheidseisen voor leerkrachten al zichtbaar via het lerarenregister. Het streven is om in 2015 het bekwaamheidsdossier voor alle leerkrachten op orde te hebben.
-Kritische dialoog tussen professionals. Besturen en scholen moeten in de eigen organisatie actief de kritische dialoog binnen en tussen onderwijsinstellingen agenderen en stimuleren.

De publicatie 'Professionalisering in de lift. De gezamenlijke agenda' is via deze site te downloaden.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 oktober 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020