Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ’Professionalisering schoolleiders en schoolbestuurders nog te vrijblijvend’
Scholingsbereidheid wel groot

’Professionalisering schoolleiders en schoolbestuurders nog te vrijblijvend’

De professionalisering van schoolleiders en schoolbestuurders heeft een nog te vrijblijvend karakter. Wel is de scholingsbereidheid groot. Dat zijn de conclusies in het rapport ‘Professioneel leiderschap in het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Hierin is vooral gekeken welke activiteiten schoolleiders en schoolbestuurders nemen rond professionalisering en hun behoeften. CAOP Research heeft het onderzoek uitgevoerd.

Decentralisatie en deregulering door de overheid maakt het voor het onderwijs extra belangrijk om verder te professionaliseren. Scholen en besturen hebben meer taken en verantwoordelijkheden gekregen en hebben ook meer middelen en beleidsmatige keuzes om die verantwoordelijkheden op te pakken. Dit plaatst hen voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes. Het vak van schoolleider en de rol van de bestuurder zijn uitdagender, meer divers en zwaarder geworden.

Verplichte registratie en professionalisering
Verplichte registratie en professionalisering zijn op dit moment nog niet aan de orde. Maar gezien de afspraken en ambities van de overheid en de sociale partners gaat die situatie veranderen. Het pas geactualiseerde competentieprofiel voor schoolleiders zou voor deze groep daartoe een goed fundament zijn. Op dit moment zijn de opleidingseisen niet geformuleerd. Een uitputtend overzicht van het scholingsaanbod en de kwaliteit ontbreekt. Er is ook geen instantie die het scholingsaanbod ordent en van een kwaliteitskeurmerk voorziet.
Veel schoolleiders en bestuurders maken individueel werk van hun eigen ontwikkeling. De grote meerderheid heeft de afgelopen twee jaar een opleiding of training gevolgd. Ruim driekwart wil zich verder bekwamen. Schoolleiders volgen vooral cursussen over opbrengstgericht leiderschap (63 procent) en leiderschapsvaardigheden (50 procent). Bestuurders zijn geïnteresseerd in trainingen voor personeelsmanagement (64 procent), strategie- en organisatieontwikkeling (41 procent) en financiën (44 procent).
Meest genoemde belemmering voor verdere scholing is een gebrek aan compensatie in tijd en/of geld. Ook als er een compensatieregeling is, lukt het niet altijd tijd vrij te maken of een achterwacht te regelen. Voor kleinere scholen is het ‘geregel’ en het zoeken naar een plaatsvervanger belemmerend.

Van elkaar leren
53 procent van de schoolleiders zegt aan intercollegiale consultatie te doen. 7 procent van de bestuurders bezoekt elkaar periodiek en feedback geven [komt?] nauwelijks voor. Verder gebruikt maar 18 procent van de scholen toetsgegevens voor het verbeteren van het personeelsbeleid en van de kwaliteit. Daarmee is van een echte opbrengstgerichte cultuur vaak nog geen sprake. Schoolorganisaties die aangeven dat de cultuur zo is dat leerkrachten elkaar aanspreken op hun functioneren, blijken toetsgegevens vaker te gebruiken. Ook hebben zij vaker doelen geformuleerd op het gebied van taal en rekenen. Een lerende cultuur lijkt daarom de professionalisering te versterken.
Op de onder alle schoolleiders en schoolbestuurders verspreide elektronische vragenlijst is een respons van 10 procent (784 personen) geweest. Onder andere hebben gereageerd bestuursvoorzitters, bestuursleden, bovenschoolse managers en algemeen directeuren en adjuncten.

De AVS heeft een uitgebreid professionaliseringsaanbod voor schoolleiders en bestuurders. Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/professionalisering/
 

De professionalisering van schoolleiders en schoolbestuurders heeft een nog te vrijblijvend karakter. Wel is de scholingsbereidheid groot. Dat zijn de conclusies in het rapport ‘Professioneel leiderschap in het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Hierin is vooral gekeken welke activiteiten schoolleiders en schoolbestuurders nemen rond professionalisering en hun behoeften. CAOP Research heeft het onderzoek uitgevoerd.

Decentralisatie en deregulering door de overheid maakt het voor het onderwijs extra belangrijk om verder te professionaliseren. Scholen en besturen hebben meer taken en verantwoordelijkheden gekregen en hebben ook meer middelen en beleidsmatige keuzes om die verantwoordelijkheden op te pakken. Dit plaatst hen voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes. Het vak van schoolleider en de rol van de bestuurder zijn uitdagender, meer divers en zwaarder geworden.

Verplichte registratie en professionalisering
Verplichte registratie en professionalisering zijn op dit moment nog niet aan de orde. Maar gezien de afspraken en ambities van de overheid en de sociale partners gaat die situatie veranderen. Het pas geactualiseerde competentieprofiel voor schoolleiders zou voor deze groep daartoe een goed fundament zijn. Op dit moment zijn de opleidingseisen niet geformuleerd. Een uitputtend overzicht van het scholingsaanbod en de kwaliteit ontbreekt. Er is ook geen instantie die het scholingsaanbod ordent en van een kwaliteitskeurmerk voorziet.
Veel schoolleiders en bestuurders maken individueel werk van hun eigen ontwikkeling. De grote meerderheid heeft de afgelopen twee jaar een opleiding of training gevolgd. Ruim driekwart wil zich verder bekwamen. Schoolleiders volgen vooral cursussen over opbrengstgericht leiderschap (63 procent) en leiderschapsvaardigheden (50 procent). Bestuurders zijn geïnteresseerd in trainingen voor personeelsmanagement (64 procent), strategie- en organisatieontwikkeling (41 procent) en financiën (44 procent).
Meest genoemde belemmering voor verdere scholing is een gebrek aan compensatie in tijd en/of geld. Ook als er een compensatieregeling is, lukt het niet altijd tijd vrij te maken of een achterwacht te regelen. Voor kleinere scholen is het ‘geregel’ en het zoeken naar een plaatsvervanger belemmerend.

Van elkaar leren
53 procent van de schoolleiders zegt aan intercollegiale consultatie te doen. 7 procent van de bestuurders bezoekt elkaar periodiek en feedback geven [komt?] nauwelijks voor. Verder gebruikt maar 18 procent van de scholen toetsgegevens voor het verbeteren van het personeelsbeleid en van de kwaliteit. Daarmee is van een echte opbrengstgerichte cultuur vaak nog geen sprake. Schoolorganisaties die aangeven dat de cultuur zo is dat leerkrachten elkaar aanspreken op hun functioneren, blijken toetsgegevens vaker te gebruiken. Ook hebben zij vaker doelen geformuleerd op het gebied van taal en rekenen. Een lerende cultuur lijkt daarom de professionalisering te versterken.
Op de onder alle schoolleiders en schoolbestuurders verspreide elektronische vragenlijst is een respons van 10 procent (784 personen) geweest. Onder andere hebben gereageerd bestuursvoorzitters, bestuursleden, bovenschoolse managers en algemeen directeuren en adjuncten.

De AVS heeft een uitgebreid professionaliseringsaanbod voor schoolleiders en bestuurders. Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/professionalisering/
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)