Home » Artikelen » Professionalisering leraar moet aan specifieke eisen voldoen
Maatwerk, aandacht voor persoonlijke context en begeleiding nodig

Professionalisering leraar moet aan specifieke eisen voldoen

Met het dreigende lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende en ervaren leraren van belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Ook is effectieve professionalisering van belang om leraren te behouden voor het onderwijs. Deze scholing moet wel aan een aantal kenmerken voldoen, zo blijkt uit een literatuurstudie door de Rijksuniversiteit Groningen.

De studie laat zien dat het vooral vruchten afwerpt als maatwerk wordt geleverd, de persoonlijke context van de leraar erbij wordt betrokken en het leerproces van leerlingen centraal staat. Onderzoeker Dik Maandag: “Net als leerlingen hebben leraren behoefte aan een veilige omgeving en persoonlijke begeleiding in hun vakgebied.” Volgens Maandag is het belangrijk dat de (ervaren) begeleider op de hoogte is van de voorkennis van de leraar, diens motivatie en leerbehoefte.

Persoonlijke begeleiding
Een eerste stap kan zijn om samen een analyse te maken van problemen die de leraar ondervindt in zijn lespraktijk, zoals zaken die te maken hebben met het leren, de motivatie en het welzijn van leerlingen. Volgens de onderzoeker kan een leraar niets met een kant en klaar lespakket en wordt persoonlijke begeleiding op dit vlak nog te weinig toegepast. “Als dat wel gebeurt, is de kans groter dat leraren sneller beter worden en in het onderwijs blijven”, aldus de onderzoeker.
 
Cultuur van de school
Bij de professionalisering en ondersteuning van leraren, moet goed naar de context worden gekeken. Maandag: “Maatwerk werkt beter dan wanneer iemand een standaard verhaal afsteekt, zonder betrokken te zijn bij de leraren en de school.” Daarvoor moet de begeleider de cultuur van de school in kaart hebben. De onderzoeker stelt dat het belangrijk is dat de schoolleiding het belang inziet van de professionalisering en er tijd, ruimte en geld voor vrij maakt. “Ook is het effectiever als het hele team meedoet. Bij collectieve deelname en samenhang met de eigen lespraktijk en school is de kans op ontwikkeling van leraren groter.”


Starters
Als scholen willen dat starters blijven én beter worden, is het noodzakelijk dat zij een inwerktraject krijgen aangeboden. Hoe meer aandacht voor de starter, hoe beter. Starters hebben andere leerbehoeften dan ervaren leraren. Wat bij hen vooral effectief is, is 1-op-1 coaching, gebaseerd op observaties. “Zo kun je hun ontwikkeling versnellen. Beginnende docenten hebben vooral behoefte aan maatregelen binnen de organisatie en in hun werk, zodat ze zich meer thuis voelen op school. Je moet je ergens ‘senang’ voelen voordat je beter kunt lesgeven en jezelf kunt ontwikkelen. Behalve het ontwikkelen van vakdidactische kwaliteiten, moet een starter thuisraken in de schoolorganisatie. Het maken van veel goed gecoachte vlieguren helpt ook. Meer nog dan het verminderen van de werkdruk.”
Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 september 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021