Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Professionalisering in vve werkt
Onderzoek Universiteit Utrecht

Professionalisering in vve werkt

Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op woordenschat en rekenen. Dat concludeert pedagoge Lotte Henrichs van de Universiteit Utrecht in het onderzoeksrapport ‘Wetenschap en Werkveld ontmoeten elkaar in actieonderzoek’.

De inzet op professionalisering van vve heeft volgens de onderzoekster tot kwaliteitsverbetering geleid. Het onderzoek laat zien dat een hoge mate van educatieve ondersteuning een positief effect heeft op de groei in woordenschat en in ontluikende rekenvaardigheden van de gevolgde kinderen.

Uit eerder Utrechts onderzoek bleek dat de kwaliteit van de voor- en vroegschool valt of staat met de kwaliteit van de leidster en leerkracht. Utrecht heeft naar aanleiding van dat onderzoek ook extra geïnvesteerd in een inhoudelijk kwaliteitskader voor Educatie van het Jonge Kind en in opleidingstrajecten, coaching on the job en het ontwikkelen van netwerken voor beroepskrachten. Deze investeringen zijn met dit nieuwe actieonderzoek getoetst op effectiviteit. Het blijkt dat daar waar geïnvesteerd is, professionals hoger scoren op educatieve kwaliteit en dat als de educatieve kwaliteit hoog is, kinderen versneld vooruitgaan.

In het vervolgonderzoek zijn tussen 2012 en 2015 185 kinderen, 91 peuters en 94 kleuters gevolgd. Twee keer per jaar werden de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van deze 185 leerlingen geobserveerd en kregen zij gedetailleerde feedback op hun handelen.

Het vve-aanbod richt zich op kinderen van 2,5 tot 6 jaar die risico lopen op ontwikkelingsachterstanden. In Utrecht wordt er met 1450 peuters en 1950 kleuters in de voor- en vroegschool spelenderwijs gewerkt aan taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 mei 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)