Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Problemen bij meer scholen in Limburg
Verbetertraject Stichting LVO in gang gezet

Problemen bij meer scholen in Limburg

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de VO-raad en lokale overheden slaan de handen ineen om de onderwijskwaliteit op een vijftal locaties van LVO te verbeteren. Een team deskundigen ondersteunt de scholen hierbij. Dit schrijven ministers Slob en Van Engelshoven op 14 december in een Kamerbrief over VMBO Maastricht. De inspectie concludeert na onderzoek dat het college van bestuur de onderwijsresultaten onvoldoende controleerde en niet voldeed aan de wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteitszorg.

Uit een reeks rapporten die onlangs verschenen blijkt dat het Limburgse onderwijs met veel meer problemen kampt. Bij verschillende scholen zijn tekortkomingen geconstateerd. In het onderzoek over het bestuurlijk handelen concludeert de inspectie onder andere dat er sprake is geweest van ernstige nalatigheid van het bestuur en de raad van toezicht. Deze laatste hield onvoldoende toezicht op het functioneren van het bestuur. Er zijn herstelopdrachten geformuleerd. Vorige maand werd bekend dat bestuursvoorzitter Andre Postema en voorzitter Jan Schrijen van de raad van toezicht van LVO vanwege het examendebacle waren afgetreden.
 
Zeer zwak
De situatie rond de eindexamens op VMBO-Maastricht was aanleiding voor de onderwijsinspectie om ook andere LVO-scholen onder de loep te nemen. Van de 31 LVO locaties werden aan de hand van risico indicatoren 11 locaties geselecteerd waar de kans op problemen met onderwijskwaliteit het grootst werd geacht. Bij VMBO Maastricht zijn zes afdelingen zeer zwak bevonden. Ook een afdeling van het Sophanium in Gulpen is zeer zwak. Als de zeer zwakke afdelingen binnen een jaar geen verbetering laten zien, kan de minister de bekostiging staken. De situatie is ernstig, omdat LVO monopolist is in Maastircht: alle middelbare scholen in de stad zijn in handen van de koepel, zo meldt de Volkskrant. Met 26.000 leerlingen is LVO een van de grootste schoolbesturen van Nederland.
 
Inspectie liet ook steken vallen
De Auditdienst Rijk (ADR) heeft de rol van de inspectie rond de examenkwestie onderzocht. Daaruit komt naar voren dat de inspectie geen zicht had op de kwaliteit van de schoolexamens. De ADR stelt ook vraagtekens bij het onder tijdsdruk genomen beslissing van de inspectie in juni om de eindexamens ongeldig te verklaren. Dat heeft tot veel onrust geleid. De crisiscommunicatie door de inspectie was niet goed. De inspectie had nauwer kunnen samenwerken met LVO, stelt de ADR. Deze doet een aantal stevige aanbevelingen, zoals het beter betrekken van signalen van ouders en anderen bij het toezicht.
 
Verbetertraject
Het nieuwe bestuur en de raad van toezicht gaan aan de slag met de verbetering van het onderwijs, zo meldt het ministerie van OCW in de kamerbrief. Zij kunnen hierbij rekenen op de steun van de omgeving. Minister Slob heeft alle betrokkenen – LVO, de VO-raad en de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht en de provincie – bij elkaar gebracht om afspraken te maken over de samenwerking.

Minister Slob had eerder in het belang van de examenkandidaten besloten dat  de leerlingen de centrale examens niet opnieuw hoefden te maken. Op een na hebben alle leerlingen (die niet door hun centraal examen zijn gezakt) inmiddels alsnog hun diploma behaald.
In Maastricht is de onvrede over het voortgezet onderwijs groot. Zo’n 1400 leerlingen uit de stad gaan elders naar school, meldt de Volkskrant. In veel gevallen vluchten ze zelfs de grens over naar België. “Er worden ook lessen getrokken”, aldus Slob in de Volkskrant. Zo wil het ministerie meer middelen om in te grijpen bij een crisis als deze. En de inspectie gat beter controleren of grote besturen wel zicht hebben op de kwaliteit van hun eigen scholen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 december 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders