Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Prinsjesdag: geen extra investeringen voor het onderwijs

Prinsjesdag: geen extra investeringen voor het onderwijs

‘Onbegrijpelijk en onwenselijk dat het kabinet opnieuw niet extra investeert in het primair en voortgezet onderwijs’, zegt Petra van Haren, voorzitter van de AVS in een eerste reactie op de Miljoenennota. ‘In de troonrede noemde de Koning het lerarentekort nijpend en zei dat de regering blijft bevorderen dat nog meer mensen voor dit mooie beroep kiezen, maar wij missen in de Miljoenennota een uitwerking op deze visie.’

minister-hoekstra-presenteert-koffertje-prinsjesdag-2019.jpg
Foto: Valerie Kuypers

Vandaag op Prinsjesdag verschenen de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2020. Zoals verwacht komt er geen extra geld vanuit het kabinet om tot een eerlijk salaris en werkdrukverlichting voor schoolleiders te komen en om de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten. Dat betekent dat de AVS in samenwerking met andere vakbonden en onderwijsorganisaties actie blijft voeren.
 
Te weinig aandacht voor schoolleiders
Ook is er volgens de AVS te weinig aandacht voor de schoolleiders: ‘In de Miljoenennota en ook in de troonrede wordt er vooral gesproken over leraren, maar zien we dat schoolleiders worden vergeten. Terwijl zij een ongelofelijk belangrijke rol spelen in het aantrekken van goede leraren, het verlagen van de werkdruk en het behouden van personeel. Daarnaast groeit het tekort aan directeuren in het onderwijs procentueel nog harder dat het tekort aan leraren.’

Nederlanders willen dat kabinet investeert in onderwijs
In het Prinsjesdagonderzoek liet 52% van de Nederlanders nog weten dat het begrotingsoverschot met name naar salarissen bij de politie, in de zorg en in het onderwijs moet gaan. De AVS vroeg in een brandbrief met de sociale partners eerder al om een noodpakket van €423,5 miljoen meer. Dit geld is nodig voor onder meer minder werkdruk en een hoger salaris. Maar net als vorig jaar schermt het kabinet met al toegezegde gelden.

Het schoolleiderstekort en wat er nodig is om dit beroep werkbaar en aantrekkelijk te houden moet onderdeel gaan uitmaken van het maatschappelijk debat! Want dat salarisontwikkeling voor iedereen achterblijft en de loonkloof nog niet gedicht is, blijft onacceptabel. De AVS blijft in gezamenlijkheid met andere bonden actie voeren om meer investeringen in het onderwijs te realiseren.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 september 2019

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)