Home » Artikelen » Prestatiebox 2015 – 2020 met een jaar verlengd

Prestatiebox 2015 – 2020 met een jaar verlengd

Op 25 maart 2020 maakte minister Slob van Onderwijs bekend dat de Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015 - 2020 met een jaar wordt verlengd, tot en met 2020 - 2021.
 
In 2014 zijn het bestuursakkoord PO en het sectorakkoord VO (hierna: de sectorakkoorden) afgesloten met een looptijd tot en met 2020. Door gerichte inzet op een aantal grotere ambities moeten deze akkoorden met de PO-Raad en de VO-raad leiden tot een kwaliteitsimpuls voor het gehele funderend onderwijs. Voor het uitvoeren van de afspraken uit de sectorakkoorden zijn extra middelen beschikbaar gesteld via de prestatiebox-regeling. In de prestatiebox zijn ook middelen voor de uitvoering van onderdelen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit opgenomen.

In de brief ‘Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs’ schrijft Slob aan de Tweede Kamer dat een groot aantal doelen van de sectorakkoorden zijn gehaald, maar dat op sommige thema’s minder voortgang is geboekt dan gewenst. Ook meldt de minister dat 2020, het laatste jaar van de sectorakkoorden, gebruikt wordt om te komen tot een nieuwe inrichting en toekomstige inzet van de middelen. Dat betekent dat de beschikbare middelen in schooljaar 2020–2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Voor het einde van 2020 zullen er scenario’s voor de toekomstige inzet van de prestatiebox-middelen komen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 maart 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)