Home » Artikelen » Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds voor 2020 bekend

Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds voor 2020 bekend

Het bestuur van Stichting Vervangingsfonds en het bestuur van Stichting Participatiefonds hebben  de premie voor respectievelijk het Vervangingsfonds en het Participatiefond bekendgemaakt.

Premie Vervangingsfonds
De premie van het Vervangingsfonds is nagenoeg gelijk gebleven aan 2019. Dit komt doordat het afgelopen jaar het gemiddelde verzuimpercentage in de onderwijssector ook ongeveer gelijk is gebleven. Het Fonds is er in geslaagd om de intensivering van hun dienstverlening op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg deels uit te voeren met bestaande middelen. Hierdoor is de opslag BGZ met 0,05 procent verlaagd. De solidariteitspremie wordt verlaagd met 0,02 procent.

Premie Participatiefonds
De premie van het Participatiefonds is in 2020 met 4,2 procent iets hoger dan vorig jaar. De kostendekkende premie zou 4,43 procent zijn geweest. Het Fonds heeft de stijging kunnen beperken door een overschot aan eigen vermogen aan het scholenveld terug te geven via de premie, die daarmee voor 2020 niet kostendekkend is.
De instroom in de WW is de afgelopen jaren weliswaar gedaald, maar het te verwachten aantal instromers in 2020 blijft gelijk aan dat van 2019. De stijging van de premie is vooral te verklaren door de kenmerken van de populatie die instroomt. De gemiddelde leeftijd van de instroom is fors gestegen. Ook de uitkeringsduur bij deze groep is langer. Dit brengt hogere kosten met zich mee.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 oktober 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020