Home » Artikelen » Premie ABP licht omhoog

Premie ABP licht omhoog

De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP stijgt per 1 april 2011 met 0,5 procent. De premieverhoging is een gevolg van de toegenomen levensverwachting, meldt het pensioenfonds.Uit deze nieuwe CBS-prognose blijkt dat Nederlanders naar verwachting wederom ouder zullen worden dan tot nog toe werd aangenomen. De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt daarom per 1 april 2011 van 21,4 naar 21,9 procent. De dekkingsgraad ontwikkelde zich in 2010 gunstiger dan in het herstelplan was voorzien en is eind 2010 vastgesteld op 105 procent. Bij deze stand zijn er in 2011 geen aanvullende maatregelen nodig en hoeft er door ABP ook niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en -uitkeringen. De tijdelijke opslag op de premie van 1 procent, in het kader van het herstel van de fi nanciële positie, blijft voorlopig wel gehandhaafd.

Gepubliceerd op: 24 maart 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)