Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Positief resultaat financiën funderend onderwijs 2013

Positief resultaat financiën funderend onderwijs 2013

Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs sloten 2013 af met een fors positief resultaat. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapportage van de Inspectie van het Onderwijs.

In het po is sprake van een positief resultaat van 292 miljoen euro, in het vo bedraagt dit 254 miljoen euro. Dekker: “Het is het tweede opeenvolgende jaar dat het resultaat van het po en het vo positief is en daarnaast een verbetering laat zien te opzichte van het jaar ervoor.”

De positieve resultaten in 2013 zijn grotendeels te verklaren door de toekenning eind 2013 van extra middelen uit het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord. In dit kader werd vlak voor het einde van 2013 een bedrag van 381 miljoen euro uitgekeerd, dat voor ruim 330 miljoen moest worden toegekend aan het kalenderjaar 2013. “Deze middelen konden in 2013 nog nauwelijks uitgegeven worden omdat zij aan het eind van het jaar werden uitgekeerd. Ik ga ervan uit dat deze middelen in 2014 worden besteed”, aldus Dekker. Een andere reden voor de verbetering van de financiële positie in het po is de reductie van de personeelslasten: besturen hebben hun personeelsbestand meer in overeenstemming gebracht met het dalende aantal leerlingen.

Dekker meldt dat, ondanks de hoge gemiddelde kengetallen, er nog steeds besturen zijn die financieel risico lopen. Het aantal besturen in het funderend onderwijs onder aangepast financieel toezicht is licht gestegen, van 36 naar 40. Daarom blijft volgens de bewindsman bevordering van de financiële deskundigheid belangrijk.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 januari 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)