Home » Artikelen » Po-scholen gezocht voor pilot rondom sociale veiligheid

Po-scholen gezocht voor pilot rondom sociale veiligheid

Voor een kortdurende pilot van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) over de sociale veiligheid zoekt het NJi drie scholen in het primair onderwijs. De scholen krijgen de kans om gebruik te maken van een kort traject waarbij gekomen wordt tot visie en beleid inzake sociale veiligheid, inclusief het voorkomen en tegengaan van pesten. Deelname is kosteloos.
 
Bij eerder onderzoek van het NJi naar sociale veiligheid, en in het bijzonder naar het voorkomen en tegengaan van pesten, bleek dat veel scholen geen duidelijke visie hebben op de na te streven sociale veiligheid. Daarom gaat het NJi in de pilot aan de slag met een eenduidige visie, die vertaald wordt in concreet beleid. In de pilot worden de volgende vragen beantwoord:
 

  1. Op welke wijze kan de school komen tot een aansprekende en bindende visie wat betreft sociale veiligheid?
  2. Welke ingrediënten dient die visie te hebben op basis van bij het NJi beschikbare praktijkkennis en beschikbare wetenschappelijke inzichten?
  3. Op welke wijze kunnen ouders worden betrokken bij de uitwerking van die visie in werkwijzen en  maatregelen?

 
Werkwijze
Het NJi beantwoordt samen met de school de hierboven gestelde vragen. Zij doet dat aan de hand van een stapsgewijze aanpak om de school te ondersteunen bij het komen tot een visie en beleid over sociale veiligheid op school, waarbij ouders betrokken worden.
Stap 1: ondersteuning bij visieformulering bij bestuur, directie en onderwijsprofessionals in de school aan de hand van een aangereikt kader dat berust op onderbouwde kennis omtrent sociale veiligheid.
Stap 2: ondersteuning bij vertaling van de visie, in samenwerking met directie en leerkrachten, in concreet schoolgericht beleid.
Stap 3: zorgen voor aanvulling vanuit de ouders op het schoolbeleid inzake sociale veiligheid (waaronder het voorkomen en tegengaan van pesten).
Stap 4: bewerkstelligen van consensus bij bestuur, directie, leerkrachten en ouders over garanderen van sociale veiligheid, waaronder het voorkomen en tegengaan van pesten.
 
Per school wordt de gefaseerde werkwijze toegelicht en worden de stappen begeleid (instructie en feedback per school).
 
Opbrengst
Het resultaat is -per school- een gedragen visie, uitgewerkt in beleid (met concrete maatregelen) inzake sociale veiligheid, met expliciete aandacht voor het voorkomen en tegengaan van pesten.
 
Inspanning voor de school en aanmelding
Twee bijeenkomsten met het schoolteam (of een deel daarvan) van 1,5 uur in de periode september/begin oktober 2017. Een bijeenkomst met de ouderraad. Omdat de pilot plaatsvindt in de periode september-oktober 2017 is snel aanmelden gewenst. U kunt uw school aanmelden via: d.wienke@nji.nl
 

Gepubliceerd op: 8 september 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)