Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » PO-Raad en vakbonden gaan in december onderhandelen over cao

PO-Raad en vakbonden gaan in december onderhandelen over cao

De sociale partners, waaronder de AVS, gaan begin december met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De huidige cao loopt tot 1 maart 2019. De partijen hopen voor die tijd nieuwe afspraken te kunnen maken voor de sector.

Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De sociale partners hebben daarmee het extra geld dat beschikbaar was, zo snel mogelijk bij de leerkrachten gebracht. De partijen hebben daarnaast afgesproken dat een aantal onderwerpen bij de komende gesprekken aan bod komen. Hierdoor staan voor de komende besprekingen in ieder geval op de agenda: een onderzoek naar de functies en salarissen van schoolleiders en ondersteuners en de professionalisering in de sector.

De PO-Raad en de vakbonden zijn nu bezig om hun inzet voor de onderhandelingen te bepalen. Ook voeren zij verkennende gesprekken in de aanloop naar de start van de onderhandelingen. Zodra over de start van de onderhandelingen meer te melden is, is meer informatie op de websites van de verschillende partijen te vinden. 

Gepubliceerd op: 11 oktober 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)