Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » PO Platform Kwaliteit en Innovatie steunt plannen schoolbesturen

PO Platform Kwaliteit en Innovatie steunt plannen schoolbesturen

Maar liefst 176 samenwerkende besturen vroegen financiële ondersteuning aan voor de ontwikkeling en verbetering van hun onderwijs. Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie kende zestig subsidies toe. Veel aanvragen gingen over actuele themas zoals leerlingenzorg, taal en lezen en opleiden in de school.

Alle besturen in het primair onderwijs konden inschrijven op de stimuleringsregeling Leren met experts, die het PO Platform eind oktober 2006 publiceerde. Doel was hen te helpen investeren in duurzame onderwijsontwikkeling. Bijna 180 besturen stuurden hun plannen voor deze zogenaamde diepteprojecten in. Zij beschreven daarin hoe zij hun onderwijs een impuls willen geven, bijvoorbeeld door samenwerking met externe experts of door voort te bouwen op resultaten uit eerder wetenschappelijk onderzoek. In de loop van dit en volgend schooljaar komen de opbrengsten en producten van de activiteiten beschikbaar. Het PO Platform houdt gedurende de hele projectperiode contact met alle besturen om de uitvoering van de plannen te volgen. Tussentijdse opbrengsten worden actief verspreid, bijvoorbeeld via leernetwerken en regionale bijeenkomsten.

Strenge selectie Besturen konden een bedrag tot maximaal Y 50.000 aanvragen en moesten ook hun eigen investering zichtbaar maken. Bij de beoordeling van de aanvragen stonden de inhoudelijke kwaliteit en de uitwerking daarvan in het primaire proces centraal. Ook de waarde voor de rest van het onderwijs en de overdraagbaarheid van de opbrengsten waren belangrijke criteria. Zoveel mogelijk kwalitatief goede aanvragen zijn gehonoreerd.

De stimuleringsregeling Leren met experts is één van de activiteiten van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie, dat zich inzet om scholen te ondersteunen bij het werken aan duurzame verbetering van hun onderwijs. 

Gepubliceerd op: 1 april 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders