Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Policy Governance®, hoe werkt het echt?

Policy Governance®, hoe werkt het echt?

Goed onderwijsbestuur is een belangrijk onderwerp. Hoe gaan de toezichthouder en de bestuurder met elkaar om? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe regel je een goede verantwoording naar de toezichthouders, de ouders, de inspectie en de rest van de maatschappij? Hoe voorkom je misstanden? Om toezichthouders en bestuurders beter te laten functioneren, ontwikkelde Dr. John Carver het Policy Governance model. Dit model biedt een compleet instrumentarium voor bestuur en toezicht en is daarmee uniek.
Veel besturen en toezichthouders in het onderwijs, en in andere sectoren, hebben dit model inmiddels ingevoerd. Maar, na een tijdje komt de klad erin, blijkt het alleen een invoering op papier te zijn of moeten de gemaakte afspraken worden herzien. Regelmatig krijgen we te horen dat bestuurders de afspraken en de uitwerking daarvan in de praktijk willen evalueren. De vraag is daarbij “Hoe Policy Governance proof” is onze organisatie? Daarom heeft de AVS een aanbod ontwikkeld waarbij we de relevante documenten analyseren. Daarna volgen aanbevelingen en een advies voor aanpassing. Ook kan een verantwoordingskader onderdeel van het traject zijn.
Het gaat om een kort traject, waarbij het om uw resultaten gaat.

Kern van het product:

• Analyse van de gehanteerde documenten;
• Hoe is de verhouding daarvan met het managementstatuut en de statuten van de stichting/vereniging?
• Hoe wordt de omgeving van de school betrokken?
• Na bespreking van de analyse het formuleren van aanbevelingen en advies voor aanpassing documenten en handelwijze;
• Indien gewenst, herschrijven documenten;
• Indien gewenst, bijwonen en observeren vergadering toezichthouder en bestuurder.

Doelgroep
Bestuurders, toezichthouders en leidinggevenden op alle niveaus.

Kosten
Afhankelijk van de gevraagde extra werkzaamheden: 2.025 euro tot 3.375 euro (excl. btw).

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de AVS, adviesopmaat@avs.nl

Gepubliceerd op: 21 januari 2013

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Het ABC van de CAO PO (Herziene versie januari 2017)