Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » PO-front wil gesprek met Slob over werkdrukmiddelen

PO-front wil gesprek met Slob over werkdrukmiddelen

De aanpak van werkdruk moet vorm krijgen in teams op scholen. Het team kan bijvoorbeeld kiezen voor extra handen in de klas. Daarvoor is het nodig dat het kabinet de toegezegde middelen van 450 miljoen euro naar voren haalt, zodat voor het schooljaar 2018-2019 dit bedrag al beschikbaar is. Dat stelt het PO-front in een brief aan minister Slob van Onderwijs. Hun plannen zetten ze graag uiteen op maandag 18 december.

Het PO-front wil de extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de beheersing van werkdruk ter beschikking stellen aan teams in scholen. Zij kiezen zelf welke maatregelen er in hun school worden genomen om de werkdruk te verminderen. Daarover worden afspraken gemaakt door het hele team en de schoolleider. In de CAO PO 2018 wordt vastgelegd dat de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht heeft voor de besteding van deze middelen.

Omdat de aanpak van de werkdruk urgent is, vraagt het PO-front aan het kabinet de toegezegde middelen van 450 miljoen euro naar voren te halen: 225 miljoen euro voor 2018 en vanaf 2019 450 miljoen euro structureel per jaar, zodat voor het schooljaar 2018-2019 het volledig toegezegde bedrag van 450 miljoen euro al beschikbaar is. De claim van het PO-front voor de aanpak van werkdruk is nog steeds 500 miljoen.

Uit arbeidsmarktgegevens van DUO blijkt dat er voldoende onderwijsassistenten beschikbaar zijn om het team extra handen in de klas te geven. Sinds 2010 is er een sterke daling van gediplomeerde onderwijsassistenten die direct na afstuderen in het onderwijs gaat werken (van 31 procent in 2010 naar 4 procent in 2014).

Via een jaarlijks onderzoek/monitor naar werkdruk worden de ontwikkelingen gevolgd.

Het PO-front, waar de twee frontmannen van PO in actie ook bij aangesloten zijn, wil op maandag 18 december verder praten met minister Slob.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 december 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)