Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Pleidooi voor jaar extra vmbo
Extra middelen toegezegd voor bijscholing vakdocenten

Pleidooi voor jaar extra vmbo

Vmbo-leerlingen moeten een jaar langer de tijd krijgen om hun diploma te halen, bepleitten de VO-raad en de Stichting Platforms Vmbo (SPV) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Ook willen ze meer geld voor de invoering van de tien nieuwe profielen vanaf augustus 2016. De Tweede Kamer sprak hierover op 9 juni in een overleg over ‘Herkenbaar vakmanschap’.

Met een vijfjarige vmbo bied je de jongeren dezelfde kansen als havisten en vwo’ers. Het mbo ziet wel wat in het plan van de vo-scholen, schrijft Trouw. Ook de MBO-Raad vindt het raar dat de meest kwetsbare jongeren maar vier jaar de tijd krijgen om zich voor te bereiden op een vervolgopleiding. Het idee vloeit voort uit het plan om vmbo en havo te integreren, dat vorig jaar werd gelanceerd in het manifest MBO2025. Onlangs werd ook de CDA-motie 'betere doorstroom vmbo naar havo en mbo' aangenomen. Daarin krijgen vmbo-scholieren recht op een schakelprogramma of doorstroomtraject waarin zij na de eindexamens worden voorbereid op hun vervolgopleiding in het mbo of havo.
Het voorstel voor een vijfjarig vmbo is volgens veel fracties in de Kamer de moeite waard om nader te beschouwen. Staatssecretaris Sander Dekker neemt het mee in de huidige verkenning naar de positie van het vmbo in het stelsel.

Extra middelen bijscholing
Er komen extra middelen beschikbaar voor de bijscholing van vakdocenten in het vmbo die vanaf augustus 2016 gaan werken met de nieuwe vmbo-profielen. Dit heeft Dekker ook toegezegd in het overleg op 9 juni. VO-raad en SPV gaven in hun brief aan dat de invoering van de tien nieuwe alleen kan slagen als er extra geld voor beschikbaar komt.

Dure technische profielen
Ook wijzen ze erop dat door geldgebrek met name de technische profielen in een aantal regio’s mogelijk zullen verdwijnen. Dekker wil kijken naar regio’s waar zich knelpunten voordoen in het aanbod van technisch beroepsonderwijs. Hij wil met vmbo-scholen, het regionale bedrijfsleven en het vervolgonderwijs oplossingen op maat zoeken. Daarnaast gaat hij kijken welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan de structureel hogere kosten die samenhangen met deze profielen. Dekker deed echter geen financiële beloftes op dit vlak, omdat scholen volgens hem hadden kunnen anticiperen op deze vernieuwing en geld hadden kunnen sparen.

Meer informatie: www.mbo2025.nl/mbo2025
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 juni 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)