Home » Artikelen » Plan voor verbetering leefbaarheid én onderwijsprestaties in Rotterdam-Zuid

Plan voor verbetering leefbaarheid én onderwijsprestaties in Rotterdam-Zuid

De gemeente Rotterdam, maatschappelijk organisaties en het Rijk komen vóór 1 september 2011 met een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid. Met daarin ook afspraken over de verhoging van de onderwijsprestaties. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondertekenden onlangs in Rotterdam een intentieovereenkomst.

Met de ondertekening van de `Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid´ geven gemeente en Rijk een eerste uitwerking van het gelijknamige advies dat de commissie Deetman/ Mans in opdracht van het Rijk opstelde. De gemeente blijft bij de uitvoering als eerste aan zet, maar de ernst van de problemen rechtvaardigt ook extra inzet op nationaal niveau, aldus Deetman en Mans in hun advies. Het Rijk en de gemeente omarmen de conclusie dat de doorbraak op sociaal terrein zit in het goed benutten van de kwaliteiten van jongeren. Het Rijk komt met een extra inzet op het wegwerken van taalachterstanden door betere voor- en vroegschoolse educatie en een betere aansluiting daarvan op het basisonderwijs.

Gepubliceerd op: 3 maart 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020