Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Plan ‘1000 leerkrachten aan de slag’ werpt zijn vruchten af

Plan ‘1000 leerkrachten aan de slag’ werpt zijn vruchten af

In het afgelopen schooljaar hebben 570 uitkeringsgerechtigden uit het primair onderwijs een nieuwe baan gevonden. Dat is het resultaat van het tweejarige plan ‘1.000 leerkrachten aan de slag’ van het Participatiefonds. De werkhervattingen vinden voor het grootste deel in het primair onderwijs plaats (383). Andere werklozen hebben een baan gevonden in andere onderwijssectoren (63) of buiten het onderwijs (124), waaronder de kinderopvang. Slob beantwoordt hiermee een van de kamervragen van lid Van Meenen (D66) over berichtgeving over het lerarentekort.
 
Het doel van dit plan is om binnen twee jaar 1000 werklozen aan de slag te helpen. Het gaat daarbij niet alleen om leerkrachten, maar ook om schoolleiders en onderwijsassistenten. Het Participatiefonds gaat deze nieuwe aanpak verder intensiveren het komende jaar. Er komen zogenaamde matchingteams in de regio die uitkeringsgerechtigde kandidaten koppelen aan schoolbesturen die onvervulde vacatures hebben. Ook gaat het fonds uitkeringsgerechtigden opleiden tot coaches van startende leraren en zij-instromers. Het gaat hier merendeels om 55-plussers die wel graag terug willen naar het onderwijs, maar niet meer voor de klas willen of kunnen staan.

De Regeling Vrijstelling Instroomtoets die het Participatiefonds per 1 januari 2019 heeft ingevoerd, maakt het voor werkgevers gemakkelijker om werklozen in dienst te nemen. Werkgevers die na indiensttreding van een uitkeringsgerechtigde onverhoopt toch weer afscheid moeten nemen van deze persoon, kunnen de kosten van de uitkering zonder toets weer bij het Participatiefonds in rekening brengen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 augustus 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)