Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Pilot Technologie en toepassing volgend schooljaar uitgebreid

Pilot Technologie en toepassing volgend schooljaar uitgebreid

Scholen die vanaf schooljaar 2019-2020 meedoen met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie & toepassing kunnen zich aanmelden voor de pilot. Op vrijdagmorgen 8 maart organiseert het Ministerie van OCW een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht.

De pilot wordt vanaf volgend schooljaar uitgebreid met maximaal 12 nieuwe scholen die het concept schoolexamenprogramma T&T willen aanbieden in de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo.

Technologie & toepassing (T&T) is een mogelijke invulling van de praktijkcomponent in de nieuwe leerweg. Bij dit vak werken leerlingen aan levensechte opdrachten van het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen. Leerlingen ontdekken daarbij verschillende werelden die niet zonder technologie kunnen, ze ontwikkelen 21-eeuwse vaardigheden en bereiden zich voor op vervolgstudie en mogelijke beroepen.

Voorlichtingsbijeenkomst
Op vrijdag 8 maart 2019 organiseert het Ministerie van OCW van 10:00 tot 11:30 uur een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht om nader informatie te geven over de ontwikkeling van T&T en welke mogelijkheden er zijn om dit vak op school aan te bieden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 maart 2019

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders