Home » Artikelen » Pilot 30 gemengde pro/vmbo-klassen volgend schooljaar van start

Pilot 30 gemengde pro/vmbo-klassen volgend schooljaar van start

Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt welke 30 scholencombinaties gaan meedoen aan de pilot pro/vmbo onderbouwklassen 2019-2020. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo.

Doel van de pilot is onderwijs op maat te bieden dat de kansen van leerlingen bevordert. Dit is met name het geval bij leerlingen die bij de start van het voortgezet onderwijs zich op de grens van praktijkonderwijs (pro) en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bevinden. Het is dan niet altijd duidelijk waar een leerling beter op zijn of haar plaats is.

In de pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen worden in twee of drie jaar voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. Leerlingen die het niet lukt om door te stromen, blijven op het praktijkonderwijs.

In het schooljaar 2019-2020 starten voor deze pilot 30 pro- en vmbo-scholencombinaties. Elke combinatie bestaat uit een pro-school en een vmbo-school. Scholen konden tot eind januari 2019 gezamenlijk een aanvraag indienen om deel te nemen aan de pilot.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 maart 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)