Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Persoonsgebonden nummer in PO succesvol ingevoerd

Persoonsgebonden nummer in PO succesvol ingevoerd

Het persoonsgebonden nummer is in het primair onderwijs met succes ingevoerd. Dat schrijft minster Van Bijsterveldt in haar brief van 16 december 2010 aan de Tweede Kamer.

Eind 2010 zijn alle scholen in het primair onderwijs op BRON aangesloten. Scholen kunnen hun leerlinggegevens op veilige wijze elektronisch uitwisselen met het ministerie (DUO). De scholen hebben de afgelopen periode een forse inspanning moeten leveren om zich de nieuwe manier van administreren eigen te maken. Ook in de toekomst zal het nog enige inspanning kosten om de administratie goed uit te voeren. Ondersteuning hiervoor zal plaatsvinden vanuit DUO, de PO-raad en de softwareleveranciers.

In haar brief geeft de minister aan dat de invoering van het persoonsgebonden nummer tot een administratieve lastenverlichting zal leiden, omdat de gegevens door DUO gebruikt kunnen worden voor de bekostiging, maar ook omdat meerdere instanties (inspectie, gemeente) er gebruik van kunnen maken. De minister geeft aan dat zij voornemens is om de komende jaren relevante beleidsgegevens uit BRON over de kwaliteit en prestaties van de basisscholen aan de sector terug te geven als transparante benchmark-informatie. Dat kan het opbrengstgericht werken en de dialoog met de ouder en andere belanghebbenden ondersteunen en versterken.

In de brief wordt ook aandacht geschonken aan de procedure van de invoering van het persoonsgebonden nummer. Hierin komt naar voren dat het invoeren dat het invoeren van een lgf-leerling een punt van aandacht is.

Tot slot complimenteert de minister de scholen voor hun inzet om de invoerin tot een succes te maken.

U kunt de brief hieronder downloaden:

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)