Home » Artikelen » Personeel met lesgebonden/behandeltaken ontslag per 1 september

Personeel met lesgebonden/behandeltaken ontslag per 1 september

Kan onderwijsgevend personeel of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken ontslag nemen per 1 september?

Dit kan alleen als de school ook al daadwerkelijk gestart is.

Start de school per 4 september (1ste schooldag) dan kan een onderwijsgevende of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken geen ontslag nemen per 1 september.

In artikel 6.12, lid 5 van de CAO PO staat duidelijk aangegeven dat indien bovenstaande werknemer in verband met beëindiging van zijn dienstverband zijn werkzaamheden na de zomervakantie niet voortzet, hij alleen aanspraak heeft op salaris tot en met de laatste schooldag (dit is dus 31 juli).

Als 4 september de 1ste schooldag is, kan er ook geen ontslag op eigen verzoek genomen worden, omdat ontslag ingaat m.i.v. de eerste van de maand. Dit betekent dat pas per 1 oktober ontslag kan plaatsvinden.

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)