Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Personeel in po is ‘meest bevlogen’

Personeel in po is ‘meest bevlogen’

Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. Verder vindt het onderwijspersoneel dat schoolleiders met een persoonlijke en inspirerende stijl van leidinggeven voor meer betrokkenheid en tevredenheid zorgen binnen het team. Dat blijkt uit de derde Onderwijsatlas die op 9 oktober is gepubliceerd, een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO.
 
In de Onderwijsatlas staat dat schoolleiders een cruciale rol vervullen binnen de school. Zij zien toe op de kwaliteit van het onderwijs, vervullen een brugfunctie naar het bestuur en ouders en zijn aanjagers van ontwikkeling in de school. De stijl van leidinggeven maakt daarbij een groot verschil: schoolleiders met een persoonlijke en inspirerende stijl van leidinggeven zorgen voor meer betrokkenheid en tevredenheid binnen het team. Op dit punt scoren niet alle schoolleiders even goed (zie figuur ‘Oordeel leiderschap personeel primair onderwijs’ op pagina 31 in de Onderwijsatlas bij download). Volgens de opinies van werknemers maken de meeste schoolleiders vaak wel duidelijk wat zij van hun personeel verwachten en houden ze rekening met persoonlijke wensen. Ook zorgen de meesten voor een goede samenwerking binnen het team en voldoende ondersteuning. Enige onvrede is er over het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het zorgen voor inspiratie.
 
Regionale verschillen
De landkaarten in de Onderwijsatlas tonen in een oogopslag relevante verschillen tussen regio’s. Schoolbesturen kunnen zo bijvoorbeeld zien waar de lerarentekorten vooral spelen, en waar het loont om in de regio en/of met andere regio ’s samen te werken aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken.
 
Leeftijden
In heel Nederland neemt het tekort toe; in delen van de Randstad, de Gelderse vallei en Centraal Groningen ontstaan waarschijnlijk de grootste knelpunten. Ongeveer een kwart van de leerkrachten in het primair onderwijs is 55-plus. De gemiddelde leeftijd van leerkrachten is het hoogst in Maastricht Mergelland en De Westelijk Mijnstreek: leerkrachten zijn hier gemiddeld 45 jaar of ouder. Verder is vier procent van de leerkrachten jonger dan 25 jaar. In delen van de Randstad, het midden van Nederland en Flevoland ligt het aandeel iets hoger dan dat landelijke gemiddelde.
In 2016 is het directiepersoneel gemiddeld 51,8 jaar. De mannelijke directieleden zijn gemiddeld 54 jaar.
 
Ziekteverzuim
Aan de jarenlange daling in het verzuim onder het onderwijzend personeel (inclusief directie) is in 2015 een eind gekomen. In dit jaar lag het verzuimpercentage met 6,4 procent hoger dan in 2014, toen het verzuim uitkwam op 6,1 procent. Het verzuimpercentage is het hoogst onder ouderen. Ook verzuimen zij gemiddeld langer dan hun jongere collega’s. Een kwart van het onderwijspersoneel ziet het werk deels als oorzaak van het verzuim. Voor deze groep is ervaren werkdruk de belangrijkste oorzaak.
 
Pabo
De instroom van pabostudenten stijgt licht, maar dat is onvoldoende om het lerarentekort op te lossen. De tevredenheid van de studenten stijgt. In 2017 is bijna driekwart tevreden met hun studie. In 2015 ontvangt verder bijna 79 procent van de startende leerkrachten die van de pabo afkomen, begeleiding om vroegtijdige uitval te voorkomen.
 
De Onderwijsatlas geeft een breed scala aan landkaarten, grafieken en cijfers, die een samenhangend beeld geven van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt in deze sector. De Onderwijsatlas geeft ook cijfers over aantallen WW-uitkeringen, het type werknemers en de soorten dienstverbanden.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 oktober 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)